Hinnakiri

Liivaga täitmine

 • Hauaplatsi liiva vahetamine14/ 50 €
 • Hauaplatsi liiva vahetamine (kahekohaline)14/ 99 €
 • Hauaplatsi katmine liivaga15/ 40 €
 • Hauaplatsi katmine liivaga (kahekohaline)15/ 60 €
 • Hauaplatsi katmine murumättaga17/ 86 €

Hauakivide, hauapiirete puhastus

 • Hauarajatiste puhastamine16/ 9 € jm

Hauakivide, hauapiirete hooldus (kuu)

 • 1-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus19/ 42 €
 • 2-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus19/ 51 €
 • 3-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus19/ 58 €
 • 4-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus19/ 66 €
 • 5-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus19/ 72 €
 • 6-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus19/ 79 €
 • 1-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus19/ 36 €
 • 2-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus19/ 48 €
 • 3-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus19/ 58 €
 • 4-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus19/ 74 €
 • 5-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus19/ 84 €
 • 6-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus19/ 96 €

Hauakivide, hauapiirete hooldus (hooaeg mai-september)

 • 1-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus kogu hoolduse perioodiks18/ 84 €
 • 2-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus kogu hoolduse perioodiks18/ 102 €
 • 3-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus kogu hoolduse perioodiks18/ 120 €
 • 4-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus kogu hoolduse perioodiks18/ 138 €
 • 5-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus kogu hoolduse perioodiks18/ 156 €
 • 6-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus kogu hoolduse perioodiks18/ 174 €
 • 1-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus kogu hoolduse perioodiks19/ 90 €
 • 2-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus kogu hoolduse perioodiks19/ 150 €
 • 3-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus kogu hoolduse perioodiks19/ 195 €
 • 4-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus kogu hoolduse perioodiks19/ 300 €
 • 5-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus kogu hoolduse perioodiks19/ 345 €
 • 6-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus kogu hoolduse perioodiks19/ 405 €

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%

14Hauaplatsi liiva vahetamine- sisaldab liiva maksumust, kihi paksus 8-10 cm 
15Hauaplatsi katmine liivaga- sisaldab liiva maksumust, kihi paksus 8-10 cm 
16Hauarajatiste puhastamine- hauapiirde või hauasamba pesu veega, teenust kasutatakse naturaalsest kivist hauasammaste ja piirete ning krohvitud betoonpiirete puhastamiseks. Teenus ei ole sobilik krohvimata betoonpiirete ja dolomiitpiirete, kunstlikust materjalist hauasammaste ja dolomiidist hauasammaste ja hauaplaatide puhastamiseks.
17Hauaplatsi katmine murumättaga- ei sisalda murumätta maksumust
18Hauaplatsi hooldus- sisaldab kaks kord kuus hauaplatsi hooldust, vastavalt kliendi poolt tellitud perioodile
19Hauaplatsi hooldus- sisaldab ühes kuus 4 korda hauaplatsi hooldust, vastavalt kliendi poolt tellitud perioodile